ซับคอน ไทยแลนด์ ศูนย์กลางชิ้นส่วนอุตสาหกรรมคุณภาพแห่งอาเซียน
ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของโลก เลือกให้เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายในการจัดซื้อและจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง เครื่องจักรและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้น 193% จากปี 2009 ถึงปี 2014 เดือนมกราคมถึงเมษายนของปีนี้ 
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ – โอกาสธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย
กว่าหนึ่งทศวรรษกับความสำเร็จในการเชื่อมโยงและโอกาสทางธุรกิจในงานซับคอน ไทยแลนด์ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคในการเชื่อมโยงทางธุรกิจ

หัวใจของความสำเร็จ
ปีที่ผ่านมากิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจในงานซับคอน ไทยแลนด์ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs โดยภายในระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน ก่อให้เกิดธุรกรรมกว่าแปดพันล้านบาท การจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 5,216 คู่
THINKING AHEAD
เมื่อเร็วๆ นี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการสำหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง "10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต"